4 czerwca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Odwiedziliśmy gabinet profilaktyki zdrowotnej w SP1 [WYWIAD]

Rozbite kolano, ból brzucha, skaleczona ręka – w ciągu miesiąca w Szkole Podstawowej nr 1 pielęgniarka odnotowuje 70-80 przypadków udzielenia pierwszej pomocy. Dochodzą do tego bilanse zdrowia, przeglądy, edukacja zdrowotna. Jest co robić – mówi Jolanta Pigóra, pielęgniarka z SP1.

Czym zajmuje się Pani na codzień w szkole?

Moja praca polega na profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami.Przeprowadzam testy przesiewowe i kieruję postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów,analizuję i wykorzystuję wyniki badań bilansowych do poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi,szkolnymi i społecznymi. Prowadzę grupową profilaktykę próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania preparatami fluorkowymi. Edukuję uczniów i pośrednio conajmniej części ich  rodziców w zakresie doskonalenia  i promowania zdrowia. Zrozumienie związku między szkołą a zdrowiem przez uczniów jest warunkiem skuteczności moich działań i satysfakcji z pracy. 

A spontaniczne działania? O rozbite kolano na przerwie nie trudno.

Oczywiście, jestem tu po to, aby w razie kontuzji na boisku czy korytarzu szkolnym pomóc uczniom. Także kiedy boli głowa, brzuch, czy została skaleczona ręka chętnie pomagam naszym podopiecznym i gronu pedagogicznemu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dużo ma Pani takiej codziennej krzątaniny?

Każdego miesiąca przygotowuję sprawozdania, i średnia wychodzi 70-80 przypadków udzielenia pierwszej pomocy. Jest co robić, ale ja bardzo lubię moją pracę. Pracuję już 40 rok, z tego ponad 30 lat w gabinecie szkolnym. Znam moich uczniów i wiem, co komu dolega.

A jakim sprzętem medycznym Pani dysponuje?

Gabinet profilaktyczny w którym pracuję spełnia warunki określone w obowiązujących przepisach. Po wprowadzeniu reformy edukacji został doposażony w sprzęt i pomoce które są niezbędne do opieki nad uczniami. Posiada szafki na leki, kozetkę, stolik zabiegowy, parawan, szafę na dokumentację, aparat do pomiaru ctk, glukometr. Szkoła również zaopatruje gabinet w leki i opatrunki potrzebne do udzielania pomocy uczniom i pracownikom szkoły. Dla zapewnienia uczniom lepszej dostępności do profilaktycznej pomocy pracuję we wszystkie dni nauki szkolnej.

ZDJĘCIA GABINETÓW W SP1 W SOBÓTCE:

 

Jacek Ostrowski, kierownik Referatu Oświaty:

W przeciwieństwie do dużych centrów miejskich gabinety w szkołach wiejskich – od 1.09.2017 r. ośmioklasowych – oraz w małych miejscowościach są jedyną dostępną formą opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą.  W gminie Sobótka wszystkie szkoły prowadzą działalność udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Tak nakazuje zresztą ustawa. Istnieje jednak ciągła konieczność doposażenia gabinetów, tak aby spełniały one ustawowe wymogi. Niestety, skromny budżet Gminny nie pozwał na to do tej pory. Uzyskana rządowa dotacja – maksymalnie 6 700 zł na jeden gabinet – pozwoliła tak naprawdę reanimować gabinety profilaktyki zdrowotnej.