16 grudnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Odsłonięcie „Skrzynki poczty historycznej” w Sobótce

Przekazywanie materiałów historycznych od teraz jeszcze łatwiejsze.
Zmodyfikowana brązowym kolorem (używanym dla oznaczeń zabytków, elementów historycznych) i opisami standardowa skrzynka pocztowa, która ma służyć mieszkańcom Gminy Sobótka do zachowania pamięci o naszym regionie.
Projekt powstał we współpracy Biblioteki Publicznej|ŚOKSiR i Muzeum Ślężańskiego z Fundacją Inicjatywa B oraz Stowarzyszeniem Labiryntarium.pl z Żarowa – inicjatorami akcji.
Sobótka jest drugą miejscowością, w której taka skrzynka zawiśnie. Do akcji mają dołączyć także m.in. Marcinowice, Mietków, Jaworzyna Śl., Świdnica.

Szczegóły poniżej:

Czym jest brązowa skrzynka?
• Urządzenie może pomóc nam pozyskać nową wiedzę na temat lokalnej przestrzeni lub rozszerzyć posiadane informacje. Może ułatwić przekazywanie historycznych treści ludziom, którzy nie korzystają z nowoczesnych technologii lub pragnącym zachować anonimowość. To istotne ułatwienie przy założeniu społecznej aktywności i udziału w tworzeniu zasobów archiwalnych miasta i gminy.
• Skrzynka, oprócz czysto użytecznych zastosowań, może być także niecodziennym przekaźnikiem treści pasjonatów historii oraz ozdobą, pokazującą turystom dbałość o historię lokalną i kreatywność w jej promocji. Będzie służyć także jako punkt wymiany danych przy innych, konkretnych okazjach.
• Do „skrzynki historycznej” nie będziemy wrzucać tradycyjnych listów, lecz informacje lub pamiątki, które pomogą zwiększyć świadomość mieszkańców Sobótki na temat ich otoczenia.
• Do skrzynki trafiać będą mogły wszystkie materiały źródłowe tj.: listy, dokumenty, fotografie, rachunki, mapy, kartki pocztowe, gazety, broszury, ulotki oraz inne pamiątki, które zmieszczą się w okienku wrzutowym. Po otrzymaniu „wiadomości” organizatorzy projektu będą digitalizować otrzymane materiały.
• Poczta jest bezpłatna. Koperty opisujemy jedynie danymi kontaktowymi lub pozostawiamy anonimowo.
• Skrzynka będzie oznaczona w sposób odróżniający ją od typowych skrzynek pocztowych, będzie posiadała elementy interaktywne w postaci nadruków z barcode’ami, które po zeskanowaniu smartfonami będą kierować użytkowników – mieszkańców lub turystów – na stronę projektu. Obiekt zawiśnie w centrum miasta, w Rynku.

Skrzynką w Sobótce opiekować się będzie Biblioteka|ŚOKSiR/CATL oraz Muzeum Ślężańskie

Odsłonięcie skrzynki podczas Jarmarku Świątecznego:
16 XII 2017, godz. 12.00, Rynek 1, róg budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Zachęcamy do poszukiwania materiałów, przekazywania ich lub udostępniania do digitalizacji.

https://www.facebook.com/CyfroweArchiwumSobotki/

www.sobotka.archiwa.org

www.muzeum.sobotka.pl

www.soksir.sobotka.pl

Tak poczta historyczna działa już w Żarowie:
http://inicjatywab.pl/poczta-historyczna/