11 stycznia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Obrady Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

W dniu 11 stycznia 2021 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. 

        Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 r. oraz sprawozdanie z realizacji programów profilaktycznych. 
  2. Zapoznanie z planami pracy na 2021 rok ŚOK i Biblioteki Publicznej.
  3. Sprawy bieżące