11 października 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Obrady Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

11 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyły się Obrady Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na które zostali zaproszeni goście – przedstawiciele zespołów ludowych gminy Sobótka. W trakcie spotkania odbyła się rozmowa na temat skarbnicy tradycji, obrzędowości i zachowania kultury materialnej folklorystycznych zespołów ludowych.

Dalszy przebieg prac Komisji przebiegał wg. porządku obrad: 

1) Analiza projektów planów gospodarczych placówek oświatowych na 2022 rok.

2) Zapoznanie się z aneksami arkuszy organizacyjnych na r. szk. 2021/2022.