9 marca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Obrady Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

W poniedziałek 8 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.: 

 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.

3. Zapoznanie się ze strategią rozwoju Muzeum Ślężańskiego.

4. Sprawy bieżące.