10 marca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Obrady Komisji Spraw Obywatelskich

We wtorek 9 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.: 

1. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na 2021r.

2. Informacja z realizacji podjętych przez komisję wniosków.

3. Sprawy bieżące.

4. Sprawy mieszkaniowe.
ludzie
obrady