13 stycznia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Obrady Komisji Spraw Obywatelskich

W dniu 12 stycznia 2021 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich

        Porządek obrad:

  1. Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, placów i parkingów, koszenie, oznakowanie, itp. w tym: analiza stanu, wskazania napraw kierowane do zarządców dróg publicznych na obszarze Gminy z uwzględnieniem dróg wylotowych z miasta oraz na wsiach ( z udziałem radnych powiatowych).
  2.  Sprawy bieżące.
  3. Sprawy mieszkaniowe.