29 lipca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Nowe inwestycje – Parkingi na terenie Gminy Sobótka

Już niedługo w naszej gminie będziemy cieszyć się nowymi parkingami oraz miejscami postojowymi. Gmina Sobótka posiada dokumentacje projektowe, projektuje oraz już niebawem będzie budować nowe miejsca do parkowania samochodów, autobusów oraz … dla rowerów!

Projektowane miejsca parkingowe.

W lipcu podpisano umowy na zaprojektowanie nowych parkingów na terenie gminy. Nowe parkingi powstaną w Będkowicach oraz w Sobótce. W Będkowicach przewiduje się wykonanie parkingu w pobliżu Kurhanów. W Sobótce parking powstanie nad stadionem sportowym. Łącznie powstanie minimum 150 nowych miejsc parkingowych. Oprócz miejsc parkingowych planowane jest wykonanie infrastruktury towarzyszącej: wiat rowerowych, wiat do odpoczynku, toalet, ławek i ławo stołów, tablic informacyjnych. Za realizację dokumentacji projektowej odpowiada pracownia projektowa Modus z Krakowa. Przypomnijmy, że na powyższe realizacje Gmina uzyskała dotację w kwocie 4.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin rozpoczęcia budowy parkingów to 2022 r. Celem budowy nowych miejsc parkingowych jest poprawa infrastruktury turystycznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sobótka.

Budowane miejsca parkingowe i postojowe.

               Realizując budowę ścieżek rowerowych w ramach inwestycji pt. „Poprawa transportowej mobilności  mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów „Parkuj i Jedź” (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” uwzględniono zapotrzebowanie na nowe miejsca postojowe i parkingowe bezpośrednio przy nowych ścieżkach rowerowych. Łącznie powstanie ok. 70 miejsc parkingowych. Nowe miejsca postojowe powstaną na ul. Zamkowej przy Przedszkolu w Sobótce Górce, na ul. Leśnej, na ul. Stacyjnej oraz na pl. Ks. Józefa Bełcha. Oprócz miejsc parkingowych dla samochodów powstaną nowe wiaty rowerowe, które umożliwią bezpieczne pozostawienia roweru i zmianę sposobu komunikacji na transport publiczny (PKS lub PKP).

Rys. Przebieg ścieżek rowerowych wraz z usytuowaniem miejsc postojowych i parkingowych.

 

Niniejsza inwestycja już trwa i jest realizowana przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF”. Projekt partnerski, którego liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., zakończy się w 2022r. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Elektrotim z Wrocławia oraz Mabud z Kątów Wrocławskich.