28 kwietnia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Nowa inwestycja – zagospodarownie skweru przy ul. J.Korczaka w Sobótce

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy w Sobótce pozyskało środki unijne na realizację projektu „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie skweru przy ul. J. Korczaka w Sobótce” 🎉
 
Dzięki dotacji w kwocie 9️⃣.8️⃣0️⃣0️⃣ zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przedsięwzięcia 2.1.2 „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – projekt grantowy” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”, zagospodarujemy skwer w Sobótce przy ul. Korczaka 
 
👉 W maju 2021r. zostaną zamontowane:
 
✅ stacja napraw rowerów,
✅ tablica informacyjna z trasami i historią kolarstwa w Sobótce,
✅ stół do gier,
✅ ławka,
✅ kosz na śmieci,
✅ stojak na rowery.
 
👉 Projekt jest realizowany we współpracy z trzema partnerami: Fundacją Aktywni Ślężanie, firmą Hadlux Sp. z o.o. oraz Urzędem Miasta i Gminy w Sobótce.