1 września 2020
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Nowa atrakcja miejska – interaktywne tablice o twórczości Theodora von Gosena w Sobótce

Nowa miejska atrakcja i punkt do edukacji o historii lokalnej w Sobótce.

🔨 Ślężański Ośrodek Kultury oraz Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Sobótce animuje kolejne miejsce kulturalno-historyczne na mapie miasta, dzięki metodycznemu kilkuletniemu gromadzeniu materiałów i informacji.

🔨Po stworzeniu całorocznej, plenerowej ekspozycji miejskiej w Rynku, po rewitalizacji Pomnika Twórców Ślężańskich, po tablicach miejskich przy ul. Świdnickiej, tablicy informacyjno-pamiątkowej o ppłk. Władysławie Kabacie zagospodarowano temat obecności i dzieła wybitnego artysty wrocławskiego w Sobótce – Theodora von Gosena – absolwenta monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowcy i profesora Królewskiej Szkoły Sztuki, późniejszej Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu, założyciela Związku Artystów Śląska i jego przewodniczącego, twórcy dzieł monumentalnych, ale także małych form, znakomitego medaliera, twórcy plakiet, tablic, form użytkowych, autora licznych dzieł zdobiących do dziś miejsca we Wrocławiu, twórcy nieistniejącego pomnika konnego w Sobótce 🐴

🔨W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy, twórcy ekspozycji, pracownicy ŚOK, przedstawiciele władz miejskich i UMiG Sobótka – burmistrz Mirosław Jarosz, Jakub Zawada, Magdalena Sączawa-Szwedowska, przedstawiciele Rady Miejskiej w Sobótce – Hanna Piwowarska i Andrzej Kociński, dowódca grupy rekonstrukcyjnej I Pułku Strzelców Konnych i Artylerii im. Ks. J. Poniatowskiego – Krzysztof Franaszczuk oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Wojciech Kunicki (UWr), dr Maciej Łagiewski – dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia.

🔨Odsłonięcie instalacji poprzedziło słowo wstępne burmistrza, dyrektora ŚOK oraz zaproszonych naukowców o okolicznościach powstania dzieła, twórczości Gosena i jego znaczenia dla stolicy Dolnego Śląska i Sobótki. Pan Krzysztof Franaszczuk przybliżył okoliczności odtworzenia dwujęzycznej tablicy pamiątkowej na istniejącym cokole oraz zasługi I Pułku Strzelców Konnych z Sobótki w upamiętnieniu imieniem księcia Józefa Poniatowskiego placu w Lipsku w Niemczech.
Dyrektor MMW dr Łagiewski oraz Profesor Kunicki wykazali wartość promocji postaci wiążących nasze miasto z Wrocławiem oraz jego powtórne i widome od teraz wpisanie się w nieformalny (jeszcze) szlak twórczości Gosena na Dolnym Śląsku.

🔨System ogólnie dostępnych tablic przy parkingu – ul. T. Kościuszki 8 – zawiera:
– tablicę informacyjną poświęconą życiorysowi Theodora von Gosena oraz przedstawiającą okoliczności budowy dzieła, dane techniczne i fotografie z jego tworzenia (zbiory MM Wrocławia, CATL w Sobótce), teksty w 3 językach: polskim, niemieckim, angielskim, symulację 3D autorstwa Sebastiana Sosnowskiego
– tablicę przezroczystą, służącą do „nałożenia” modelu obiektu na istniejący cokół celem wyobrażenia skali dawnego monumentu

👉 Idea akcji zakłada:
• upamiętnienie obecności i twórczości wybitnego rzeźbiarza w naszym mieście i wskazanie na związki Sobótki z Wrocławiem
• promocję historii obiektu (w kontekście wojen napoleońskich), który upamiętniano na wielu dawnych pocztówkach, będących obecnie w zbiorach niemal każdego lokalnego kolekcjonera
• promocję historii lokalnej dla celów edukacyjnych, turystycznych i zwiększania wiedzy o mieście z użyciem nowoczesnych technologii
• budowanie bazy atrakcji turystycznych do ich dalszego mapowania i sieciowania
• estetyzację kolejnego zapomnianego wcześniej miejsca
• czynienie historii dostępną – aby wiedza zgromadzona w książkach była szerzej znana
• wprowadzenie Sobótki na szlak dzieł rzeźbiarza

🔨Podsumowaniem wydarzenia była mini wystawa pocztówek i oryginalnego medalu z 1913 roku ze zbiorów prof. W. Kunickiego oraz projekcja filmu dokumentalnego z dyskusją tematyczną i krótkim wykładem dr. Łagiewskiego.
🔨Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową kartę.
🔨Kolejne działania miejskie w przygotowaniu.
Foto: Ewa Dąbrowska, Magdalena Kubiak, Marcin Smoliński, Michał Hajdukiewicz

GALERIA ZDJĘĆ: https://www.facebook.com/sobotkarcks/posts/3965488726811469?__tn__=K-R