3 czerwca 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego