21 maja 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Nadleśnictwo Miękinia informuje [KOMUNIKAT]

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wycinki drzew w Masywie Ślęży Nadleśnictwo Miękinia wydało specjalny komunikat. Poniżej jego pełna treść:

Drodzy Mieszkańcy i Turyści!

Wędrując przez nasze lasy w Masywie Ślęży i na Górze Raduni możecie doznać nieprzyjemnego wrażenia gwałtownych zmian w drzewostanach i drastycznego obniżenia się ich walorów estetycznych. Na terenie Dolnego Śląska w latach 2015-2016 miała miejsce susza. Niedobór wody wpłynął negatywnie na kondycje lasów świerkowych. Osłabione suszą świerki stały się podatne na ataki owadów – głównie korników. Korniki dobijają słabe drzewa i mogą to czynić w zastraszjącym tempie. Największym zagrożeniem jest bez wątpienia kornik drukarz. Potrafi on w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do śmierci niemal wszystkie starsze świerki, dlatego musi być ograniczany różnymi metodami ochrony lasu.                                                                                                                                                                                                                  

Czego się spodziewamy?

Kornik drukarz atakuje głównie starsze świerki. Jego rozwojowi sprzyja duża ilość ciepła. Ponieważ nasze świerczyny są wiekowe decydująca w walce z kornikiem będzie pogoda. Klęskę może odsunąć    chłodna i wilgotna wiosna, a tym bardziej takie lato. Postępujące ocieplenie klimatu i związane z nim anomalie pogodowe stwarzają idealne warunki dla masowego rozmanżania się owadów. Długie okresy suszy osłabiającej drzewa, a także coraz częściej występujące huragany stanowią realne zagrożenie dla świerków. Wywrócone i połamane drzewa są w pierwszej kolejności zasiedlane przez korniki. Prognozy na przyszłość nie rysują się optymistycznie.

Co zrobimy?

W celu ochrony przed postępującym zamieraniem świerka, podejmujemy działania, które mogą wpłynąć negatywnie na Państwa odczucia, ponieważ czasem zmiany mają charakter gwałtowny i obniżają walory estetyczne. Lasy Masywu Ślęży i Góry Radunia są w trakcie przebudowy na lasy mieszane z udziałem gatunków liściastych – buka, dębu i inn. Chcieliśmy     by nasze działanie przebiagało w sposób stopniowy, by proces przemiany pokoleń odbywał się wolno i bez zakłócania walorów krajobrazowych. Niestety, masowe pojawienie się kornika drukarza i gwałtowne zamieranie atakowanych przez niego świerków spowodowało,że zmuszeni jesteśmy do wykonywania niepopularnych w społeczeństwie działań tj. intensywne wycinanie drzew zasiedlonych przez korniki. Pozyskanie drzew i ich wywóz mogą również wpłynąć na estetykę miejsca, w którym Państwo mieszkacie i wypoczywacie oraz mogą wystąpić trudności na szlakach turystycznych. W miejscach po wyciętych świerkach zostaną posadzone nowe drzewka.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Wszystkie prace, które wykonujemy, prowadzimy z myślą o przyszłych pokoleniach – zarówno ludzi jak i lasu.

Zależy Nam na zachowaniu trwałości lasu!

Źródło: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl 

Zdjęcie: Jarosław Góral