2 lipca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE “MOJA WODA”

Rusza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego “Moja Woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających wodę poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wydrukowane i podpisane wnioski należy składać w Biurze i oddziałach Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław.

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2020 r. do 31.05.2024 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

Więcej informacji na temat programu:
https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1756,rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda
Szczegółowe informacje na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce Złóż wniosek oraz po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta.