11 grudnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST na rok 2021

W roku obecnym dzięki dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz budżetu Gminy Sobótka kolejny raz realizowany był program usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. Prace wykonane zostały przez specjalistyczną firmę wyłonioną przez Gminę, która zdemontowała, wywiozła i zutylizowała około 80 ton szkodliwego azbestu.

 

Przypominamy, iż zgodnie z prawem, Polska ma czas na całkowite pozbycie się azbestu do roku 2032.

 

 W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż Gmina Sobótka zamierza starać się ponownie o dofinansowanie na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Sobótka.

 

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Sobótka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 

Wnioski o dofinansowanie prac można pobrać na stronie https://bip.sobotka.pl/unzip/11706.dhtml. Wypełnione i kompletne wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka poprzez wrzucenie ich do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Urzędu, zeskanowane drogą elektroniczną na skrzynkę urzad@sobotka.pl, bądź przez ePUAP, od dnia 14 grudnia 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.   

 

UWAGA! Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego, w przypadku demontażu dachu – nie są objęte dofinansowaniem!

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 335 12 39.

 

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Sobótka o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka ” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.