29 listopada 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2020

W 2019 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz budżetu gminy Sobótka, kolejny raz zrealizowany został program usuwania z posesji mieszkańców wyrobów zawierających azbest. W tym celu gmina wyłoniła specjalistyczną firmę, która zdemontowała, wywiozła i zutylizowała ponad 21 ton szkodliwego azbestu.

Przypominamy, iż zgodnie z prawem, Polska na całkowite pozbycie się azbestu ma czas do 2032 roku.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż gmina Sobótka zamierza ponownie starać się o dofinansowanie na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych gminie Sobótka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wnioski o dofinansowanie prac można pobrać na stronie https://bip.sobotka.pl/strony/10627.dhtml, w pokoju nr 6 lub holu Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Wypełnione i kompletne wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka od 02.12.2019 r. do dnia 24 stycznia 2020 r.   

UWAGA! Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego – w przypadku demontażu dachu – nie są objęte dofinansowaniem!

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 335 12 39.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy Sobótka o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka ” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.