9 lipca 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych. Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka terminie do 22 lipca 2019 r. do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych”.

Treść ogłoszenia: