20 sierpnia 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

NABÓR DO STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA


Straż Miejska Wrocławia prowadzi nabór na stanowisko strażnika miejskiego – aplikanta (45 etatów).
Praca na stanowisku strażnika miejskiego przeznaczona jest dla osób, które:

– ukończyły 21 lat;

– posiadają obywatelstwo polskie i co najmniej wykształcenie średnie;

– są niekarane;

– korzystają z pełni praw publicznych;

– posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne;

– posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn).
Szczegóły oferty znajdą Państwo pod adresem: http://www.smwroclaw.pl/?p=7533