15 czerwca 2019
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Moniuszko w Sobótce – koncert Kantorów im. E. Kajdasza

Koncert z okazji Roku Moniuszkowskiego
Chór Kameralny „Kantorzy im. Edmunda Kajdasza” z Wrocławia

15.06.2019, godz. 16.00
Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, ul. F. Chopina 25, Sobótka, sala widowiskowa

BILETY: 10 zł w kasie RCKS
pon-pt: 12.00-15.00
weekendy: w godzinach pracy Kina “Ślęża”

Sprzedaż od 25.05.2019

PROGRAM KONCERTU:

“Pieśni Stanisława Moniuszki i jego następców”

Stanisław Moniuszko

Pieśń dożynkowa (aut. t. niezn.)
Pod górą (K. Godebski)
Nawrócona (Goethe – Brodziński)
Groźna dziewczyna (aut. t. niezn.)
Dzieweczka nad rzeczką (W. Scott)
Ruta (J. Prusinowski)
Kozak (J. Czeczot)
Pieśń żeglarzy (E. Wasilewski)

Gall Panieneczko jasnowłosa (H. Heine)
Paderewski Idę ja Niemnem (A. Mickiewicz)
Twardowski Na niebieskiej, ciepłej łące (M. Pawlikowska-Jasnorzewska)
Świder Cuda i dziwy (J. Tuwim)
Wiechowicz Pragną ocki (t. lud.)

Maciejewski Nie muj ogródusek (t. lud.)
Szymanowski Hej, wółki moje (t. lud.
Szymanowski A chtóz tam puka (t. lud.)
Szymanowski Wyrzundzaj się (t. lud.)

Chór kameralny „Kantorzy im. Edmunda Kajdasza”

Chór kameralny „Kantorzy im. Edmunda Kajdasza” tworzą członkowie dawnego zespołu Cantores Minores Wratislavienses, założonego przez Edmunda Kajdasza (1924-2009) w milenijnym 1966 roku we Wrocławiu. Dyrygent wywodził się ze znanego przedwojennego poznańskiego chóru katedralnego ks. Wacława Gieburowskiego.
Po wojnie Edmund Kajdasz stał się założycielem i dyrygentem wielu wrocławskich zespołów chóralnych: chłopięcego, dziewczęcego, mieszanego chóru radiowego (później radia i telewizji). Ten najwybitniejszy chórmistrz polski stworzył podstawy do rozwoju zawodowego śpiewu chóralnego we Wrocławiu. Podczas swojej długoletniej działalności artystycznej prowadził wiele chórów w stolicy Dolnego Śląska oraz miastach regionu . Wyróżniony wieloma nagrodami (m.in. „Złotym Mikrofonem” 2004) i odznaczeniami państwowymi, ostatnio Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2007). Największe sukcesy osiągnął Edmund Kajdasz z chórem kameralnym Cantores Minores Wratislavienses, który doprowadził do mistrzostwa w technice śpiewu zespołowego. Śpiewacy, rekrutujący się z uczniów wrocławskiego Liceum Muzycznego już w roku założenia zespołu występowali publicznie, a pierwszym ważnym wydarzeniem był występ na wrocławskim festiwalu „Wratislavia Cantans” (1966). Pod dyrekcją Edmunda Kajdasza Wrocławscy Kantorzy osiągnęli wyżyny wykonawstwa muzyki dawnej, w którym się specjalizowali. Repertuar obejmował muzykę polską i europejską okresu renesansu i baroku, prezentowaną na licznych koncertach w kraju oraz poza jego granicami. Cantores Minores pod dyrekcją Edmunda Kajdasza wykonali, także dokonali rejestracji na 25 płytach długogrających arcydzieła muzyki dawnej, których nie nagrał żaden chór polski, m.in. 150 Psalmów Mikołaja Gomółki, 27 Responsoriów na Wielki Tydzień Carlo Gesualdo, 6 Motetów Johanna Sebastiana Bacha. Dzięki wielkiemu talentowi i charyzmie Edmunda Kajdasza, Wrocławscy Kantorzy nie tylko poznali arcydzieła muzyki, ale także osiągnęli najwyższy kunszt interpretacji i mieli możliwość koncertowania w najbardziej znanych salach koncertowych krajów europejskich.
Chór kameralny „Kantorzy im. Edmunda Kajdasza” tworzą dawni śpiewacy Cantores Minores Wratislavienses, a ich działalność jest świadectwem umiłowania muzyki wokalnej, a przede wszystkim wielkiego szacunku i wdzięczności dla mistrza, założyciela i dyrygenta. Chór „Kantorzy im. Edmunda Kajdasza” występował w zmiennym składzie, kilka razy w ciągu roku pod dyrekcją dawnego śpiewaka, jednocześnie dyrygenta Tadeusza Zatheya, prof. Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od 2014 r. pracuje pod kierunkiem dr hab. Joanny Subel i występuje bez dyrygenta. Chór wystąpił m.in. na uroczystości 80. Urodzin Maestra (w r. 2004 Wielkie Studio Polskiego Radia we Wrocławiu), na otwarciu Szkoły Muzycznej im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy (2014), na jubileuszu 60-lecia chóru Cantores Minores Wratislavienses (2017 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu), także na koncertach w ramach cyklów: „Wrocławskie Spotkania Chóralne” organizowane przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu (2012), „Gerhard Zeggert in Memoriam” w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu (2014, 2015, 2017, 2019) oraz „Koncerty na Zamku Wojnowice” (2017, 2018, 2019).
W programie chóru znajdują się m.in. madrygały, motety i msze mistrzów renesansu, psalmy Mikołaja Gomółki, kompozycje G.G. Gorczyckiego, motety J.S. Bacha, także pieśni chóralne J. Brahmsa, F. Mendelssohna, S. Moniuszki, K. Szymanowskiego innych.

dr hab. Joanna Subel

Tytuł Doktora Nauk Humanistycznych uzyskała w 1991 r. w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, w 2010 r. Doktora Habilitowanego Nauk Humanistycznych na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Na lata 1974-2018 przypada działalność dydaktyczno-naukowa (teoria i literatura muzyki) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 1997-2007 prowadziła wykłady w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001-2009 w Akademii Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Była wykładowcą gościnnym 2005-2007 w zakresie historii muzyki polskiej w Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze. W latach 2012-2017 prof. Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Muzykologii. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się historia i literatura muzyki XVIII-XXI stulecia, także kultura muzyczna Wrocławia oraz twórczość Karola Lipińskiego. Autorka artykułów, publikowanych przez uniwersytety w Lipsku, Bonn, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie oraz filię w Białymstoku, akademie muzyczne Bydgoszczy, Katowic, Poznania, Warszawy, Wrocławia, haseł do Encyklopedii Muzycznej PWM (Kraków 1993), Encyklopedii Wrocławia (Wrocław 2000), encyklopedii Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG, Kassel 2003), eseju w Leksykon zieleni Wrocławia (Wrocław 2013). Autorka książek: Czym jest romantyzm? Przegląd koncepcji (Wrocław 2004); Wrocławska chóralistyka 1945-2000 (Wrocław 2005); Cantores Minores Wratislavienses 1966-2006 (Wrocław 2006); Wrocławska chóralistyka 1817-1944 (Wrocław 2008), Źródła do twórczości Karola Lipińskiego (Wrocław 2018).
Działalność artystyczna Joanny Subel obejmuje udział jako artysty chóru „Cantores Minores Wratislavienses“ w latach 1972-1991 pod kierunkiem Edmunda Kajdasza, także nagraniu 25 płyt długogrających, wielu audycji radiowych i telewizyjnych, następnie 1991-1997 pod kierunkiem Piotra Karpety, jednocześnie w Chórze Kameralnym Filharmonii Wrocławskiej 1992-1997. Występowała także jako śpiewaczka w kwartecie wokalnym na koncertach szkolnych organizowanych przez Filharmonię Wrocławską. Współpracowała z Chórem Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (2005-2010), z którym m.in. nagrała płytę z kompozycją H. Berlioza Grande messe des morts pod dyrekcją Paula Mc Creesha. Z chórami Agencji Artystycznej „Pro Musica” Ewy i Marka Traczów bierze udział w licznych tournée koncertowe po wielu krajach Europy. Za działalność pedagogiczno-naukową odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Naukowej (2013), artystyczne osiągnięcia zostały uhonorowane odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006) oraz Srebrnym Medalem „Gloria Artis” (2016).