15 lipca 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

MONITORING

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w Sobótce funkcjonuje monitoring. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

• administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043 do 045, adres e-mail: urzad@sobotka.pl;

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast: art. 114 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym;

• zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek;

• okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce wynosi 60 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Więcej informacji pod adresem: http://bip.sobotka.pl/strony/9178.dhtml