22 listopada 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Mobilny punkt konsultacyjny dla NGO

W dniu 22 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka (sala nr 11) o godzinie 17:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, które dotyczyć będzie w szczególności problemów, jakie napotykają organizacje w trakcie swojej działalności.
Na spotkanie zapraszamy również przedstawicieli OSP i klubów sportowych, którym informacje o możliwych (innych niż gmina) formach wsparcia finansowego mogą być przydatne.