22 listopada 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Mobilny Punkt Informacyjny w Sobótce

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w Sobótce 22 listopada 2016 r.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego, mającego formę konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.

Pracownicy PIFE przedstawią również aktualne możliwości wsparcia w zakresie instrumentów zwrotnych – w tym również dotacje, pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Udzielą także informacji na temat podstawowych zasad rozliczania dotacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Mobilny Punkt Informacyjny w Sobótce będzie funkcjonował 22 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, w sali 11, w godzinach 10.00-13.00.

punkt_informacyjnyThe alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.