14 marca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Migające Przedszkolaki [FILM]

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim zapewnia dzieciom wiele zabawy i ciekawej nauki. Przedszkolaki uczyły się m.in. języka migowego i przygotowywały specjalną książeczkę.

– Nasze dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w projekcie „Migowe bajeczki zaczarowanej skrzyneczki”, który  kierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych (klasy I-III) z całej Polski – mówi Barbara Pluta, nauczycielka z Oddziału Przedszkolnego w Rogowie – Autorem projektu jest Marta Dubikowska, nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 29, „ Mali Odkrywcy” w Szczecinie.

FILM Z MIGAJĄCYMI PRZEDSZKOLAKAMI:

Projekt ma na celu promowanie wśród dzieci wartości czytelniczych, jako sposobu na ich wszechstronny rozwój, rozwijanie twórczości, fantazji dziecięcej podczas tworzenia najpiękniejszych utworów literackich. Doskonalenie umiejętności twórczych dzieci odbywa się także poprzez działania plastyczne. A przy tym to doskonała popularyzacja twórczości młodych autorów.

 – Ten projekt to coś więcej jak pisanie bajek – dodaje Barbara Pluta – to edukacja najmłodszych uczestników projektu, tworzenie świata bez barier a także uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób niesłyszących.

Zadaniem uczestników projektu było napisanie wymyślonej wspólnie ( nauczyciel, dzieci ) bajki dwujęzycznej (polsko-migowej, migowo-polskiej ), pisanej wierszem lub prozą, a następnie zilustrowanie treści bajki wybraną techniką, np. zilustrowanie bajkowego słowniczka migowego z możliwością migania treści bajki lub złożenie bajki w formie książki i zaprojektowanie okładki do bajki.

– Za udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikaty a ilustratorzy specjalne medale – dodaje nauczycielka z Rogowa.

W najbliższym Informatorze Samorządowym opublikujemy obszerny materiał o projektach realizowanych w Oddziale Przedszkolnym w Rogowie.