20 kwietnia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Mieszkanie chronione – zakończenie remontu

Gmina zakończyła remont mieszkania socjalnego, które będzie pełniło funkcję mieszkania  chronionego. Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie wyremontowane zostało zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych. Nadzór nad funkcjonowaniem mieszkanie oraz jego wyposażeniem zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej.