1 czerwca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Mieszkańcu Powiatu Wrocławskiego – wypełnij ankietę

Mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego !
 
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu obecnie opracowuje dokument pn: „Program Działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021 – 2025”. Przygotowanie tego dokumentu ma na celu skonkretyzowanie działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej skierowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Aby program był kompletny i wartościowy, nieodzowne jest zebranie miarodajnych danych m.in. za pomocą kwestionariusza ankiety.
 
 
Tagi ankieta