Udostępnij

Wyróżnienia

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż Gmina Sobótka po raz kolejny znalazła się w gronie Laureatów konkursu organizowanego przez redakcję Forum Biznesu.pl „Przyjazna Gmina 2016” w kategorii:

Gmina miejsko-wiejska

Przyjazna Gmina to program mający na celu m.in. wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocję Gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.

W programie brano pod uwagę m.in. ofertę inwestycyjną gminy, walory gospodarcze, dostęp do infrastruktury technicznej, inwestycje w kontekście planu zagospodarowania przestrzennego, skuteczność działań promocyjnych, walory przyrodnicze, geograficzne, tradycje gospodarcze, instytucje kultury i edukacji oraz otwartość miejscowych społeczności wobec inwestycji zewnętrznych.

Uroczyste podsumowanie programu wraz z wręczeniem nagród „Przyjazna Gmina 2016”  odbyło się 12 października 2016 r. w Świdnicy podczas Konferencji Przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej.


Dziękujemy mieszkańcom, turystom, inwestorom oraz całej społeczności lokalnej za współpracę, zaangażowanie i wiarę w sukces. Wszystko to zaowocowało otrzymaniem przez Gminę Sobótka tytułu „PRZYJAZNA GMINA 2016”.

przyjazna-gmina-2016

1-dzien-65

1-dzien-77

SOBÓTKA PRZYJAZNĄ GMINĄ!

Dnia 21 października otrzymaliśmy certyfikat dla najprzyjaźniejszej gminy miejsko-wiejskiej.

Szanowni Państwo!

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż Gmina Sobótka znalazła się w gronie Laureatów konkursu organizowanego przez redakcję Forum Biznesu.pl „Przyjazna Gmina 2015 -Samorząd 25 lecia’ w kategorii:

Gmina miejsko-wiejska

Przyjazna Gmina to program mający na celu m.in. wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocję Gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.

W programie brano pod uwagę m.in.  ofertę inwestycyjną gminy, walory gospodarcze, dostęp do infrastruktury technicznej, inwestycje w kontekście planu zagospodarowania przestrzennego, skuteczność działań promocyjnych, walory przyrodnicze, geograficzne, tradycje gospodarcze, instytucje kultury i edukacji oraz otwartość miejscowych społeczności wobec inwestycji zewnętrznych.

Uroczyste podsumowanie programu wraz z wręczeniem nagród „Przyjazna Gmina 2015 – Samorząd 25-lecia”  odbyło się 21 października 2015 r. w Świdnicy podczas Konferencji Przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej.

kongres-turystyki-1

kongres-turystyki-2

Dziękujemy mieszkańcom, turystom, inwestorom oraz całej społeczności lokalnej za współpracę, zaangażowanie i wiarę w sukces. Wszystko to zaowocowało otrzymaniem przez Gminę Sobótka tytułu „PRZYJAZNA GMINA 2015”.

GMINA_XXIGmina Sobótka uzyskała ZŁOTY certyfikat w konkursie Gmina XXI Wieku

Celem konkursu było badanie jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Sobótce oraz jednostki podległe gminie. Badanie realizowane było metodą mystery client w okresie od 8-go listopada do 9-go listopada 2012 roku poprzez trzy niezależne wzyty Mytery Shopperów.

certyfikat-nmaly


Poniżej prezentujemy  podsumowanie raportu z badania anonimowych ankieterów.
Pełna treść raportu dostępna jest w siedzibie UMiG Sobótka w pokoju nr 4.

raport1 raport2

gmina_fair_playDecyzją Kapituły IX edycji konkursu „Gmina Fair Play” gmina Sobótka została nagrodzona  tytułem i certyfikatem „Gmina Fair Play 2010” w kategorii gmina turystyczna.