Udostępnij

Instytucje Gminne

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce
p.o. Dyrektora: mgr Ewa Łakomiec
ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka

Tel.  71 316 25 65; Fax 71 390 37 02
Adres strony internetowej: www.sp1sobotka.pl
E-mail: info@sp1sobotka.pl
NIP: 896-128-11-74; REGON: 000263053


Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce
Dyrektor: mgr Anna Górniak
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19, 55-050 Sobótka

Tel. 71 316 29 80 lub 71 333 03 12; Fax 71 333 03 18
Adres strony internetowej: www.sp2sobotka.szkolnastrona.pl
E- mail: sp2sobotka@gazeta.pl
NIP: 896 12 81 168; REGON: 000 701 949


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Rogowie Sobóckim
Dyrektor: mgr Mariola Pilichowska
ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka

Tel. 71 316 26 49; Fax: 71 390 41 31
Adres strony internetowej: www.sprogow.sobotka.pl
e-mail: sp.rogow.sob@wp.pl
NIP: 896-12-81-180; REGON: 001180903


Szkoła Podstawowa w Świątnikach
Dyrektor: mgr Ewa Żurawik
ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka

Tel. 71 391 36 11; Fax 71 316 22 61
Adres strony internetowej: www.spswiatniki.sobotka.pl
e-mail:    sp.swiatniki@wp.plsekretariat@spswiatniki.sobotka.pl
NIP: 896-12-81-197; REGON: 001180932

[/tab]

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
55-050 Sobótka, ul. Strzelców 2/1

tel. 71 31 62 829, fax. 71 31 62 831, e-mail: opssobotka@poczta.onet.pl
http://bip.ops.sobotka.pl

Dni i godziny otwarcia Placówki:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Dyrektor Ośrodka
Katarzyna Dwornik  tel. 71 364-72-27

DZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

Główny Księgowy
Jadwiga Bryłkowska   tel. 71 364-72-25
Inspektor ds. księgowości
Agata Werle   tel. 71 364-72-15

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Sekcja Pracowników Socjalnych:

Specjalista Pracy Socjalnej
Maria Chmielewska   tel. 71 364-72-21
Pracownik Socjalny
Sylwia Terek-Lach   tel. 71 364-72-21
Specjalista Pracy Socjalnej
Irena Karniej   tel. 71 364-72-22
Specjalista Pracy Socjalnej
Justyn Kwaśniewski   tel. 71 364-72-24
Starszy Pracownik Socjalny
Dorota Dziurgot   tel. 71 364-72-24
Specjalista Pracy Socjanej
Emilia Żydek   tel. 71 364-72-24

Sekcja Usług Opiekuńczych:

Opiekunka – Elżbieta Górajewska
Opiekunka – Krystyna Kromraj
Opiekunka – Ewa Stasiak

Sekcja wspierania rodziny:

Asystent rodziny
Anna Popiołek   tel. 512-192-137
Sekcja Profilaktyki i Uzależnień:
Inspektor ds. profilaktyki
Joanna Gonera   tel. 71 364 72 11

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Anna Załęcka-Cecot   tel. 71 364-72-16
Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego
Joanna Balińska-Różycka   tel. 71 364-72-26

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH

Pracownik socjalny
Kordula Roszkowiak  tel. 71 3162 829

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej “Ślęża”
55-050 Sobótka ul. Czysta 7

NIP 896-00-07-330 REGON 930210654
tel. (71) 316 22 86 fax (71) 316 22 93
http://www.zwiksobotka.pl

Stacja uzdatniania wody Świątniki: (071)316-21-81

Dział rozliczeń: (071)390-38-64

Numery alarmowe w sprawie awarii sieci
Woda: 667-94-4444
Kanalizacja: 667-95-5555

Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o.o. w Sobótce
ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka
tel. 71 32 61 335, 390 03 760
fax. 71 390 03 093
www.hadlux.pl
hadlux@data.pl

ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka

NIP: 896-12-89-402; REGON: 932284237

Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej w ŚOKSiR – Dział Kultury i Biblioteka

ul. F. Chopina 25; 55-050 Sobótka

www.soksir.sobotka.pl

Tel/fax 71/715 16 25

sekretariat@soksir.sobotka.pl

Biblioteki:
ul. F. Chopina 2555-050 Sobótka

ul. R. Zmorskiego 2; 55-050 Sobótka Zachodnia

Stadion – Dział Sport
al. św. Anny 12; 55-050 Sobótka
tel/fax 71/316 23 55


p.o. Dyrektora:
Michał Hajdukiewicz
tel. kom. 508 109 525
dyrektor@soksir.sobotka.pl

Z-ca Dyrektora ds. kultury:

Z-ca Dyrektora ds. sportu:
Wojciech Kacperski
stadion@soksir.sobotka.pl

Kierownik Biblioteki:
Magdalena Deląg
biblioteka@soksir.sobotka.pl

Bibliotekarz Filii w Sobótce Zachodniej

Stanisława Sieniarska

filia_zachodnia@soksir.sobotka.pl

Księgowość/administracja:
Teresa Radecka
biuro@soksir.sobotka.pl

Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce
ul. św. Jakuba 18, 55-050 Sobótka

Dyrektor: Wojciech Fabisiak
Tel./fax: 0713162622
NIP: 896-10-35-185; REGON: 930096477
www.muzeum.sobotka.pl

[/tabs]