Udostępnij

Instytucje Gminne

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce
Dyrektor: mgr Ewa Łakomiec
ul. Świdnicka 20, 20A, 55-050 Sobótka

Tel.  71 316 25 65; Fax 71 390 37 02
Adres strony internetowej: www.sp1sobotka.pl
E-mail: info@sp1sobotka.pl
NIP: 896-128-11-74; REGON: 000263053


Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce
Dyrektor: mgr Izabela Kardela
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19, 55-050 Sobótka

Tel. 71 316 29 80 lub 71 333 03 12; Fax 71 333 03 18
Adres strony internetowej: www.sp2.sobotka.pl
E- mail: sp2sobotka@gazeta.pl
NIP: 896 12 81 168; REGON: 000 701 949


Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
Dyrektor: mgr Mariola Pilichowska
ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka

Tel. 71 316 26 49; Fax: 71 390 41 31
Adres strony internetowej: www.sprogow.sobotka.pl
e-mail: sp.rogow.sob@wp.pl
NIP: 896-12-81-180; REGON: 001180903


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach
Dyrektor: mgr Tomasz Wypler
ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka

Tel. 71 391 36 11; Fax 71 316 22 61
Adres strony internetowej: www.spswiatniki.sobotka.pl
e-mail:    sp.swiatniki@wp.plsekretariat@spswiatniki.sobotka.pl
NIP: 896-12-81-197; REGON: 001180932


Przedszkole nr 1
Dyrektor: mgr Elżbieta Hrab

  1. Słoneczna 34     tel. 71 316 29 14
  2. Świdnicka 49     tel. 71 316 22 11
    55-050 Sobótka

Adres strony: przedszkole1sobotka.szkolnastrona.pl
E-mail: przedszkole1sobotka@gmail.com
NIP: 8961512225
REGON: 021410405

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
55-050 Sobótka, ul. Strzelców 2/1

tel. 71 31 62 829, fax. 71 31 62 831, e-mail: opssobotka@poczta.onet.pl
http://bip.ops.sobotka.pl

Dni i godziny otwarcia Placówki:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Dyrektor Ośrodka 

Katarzyna Dwornik – Piszczałka  tel. 71 3162-829

 

DZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

Główny Księgowy
Jadwiga Bryłkowska   tel. 71 364-72-25

Starszy inspektor ds. księgowości 
Agata Werle   tel. 71 364-72-15     

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

Sekcja świadczeń, Kadry, Karta Dużej Rodziny:
Pracownik socjalny

Jolanta Peljak   tel. 71 364-72-28

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Sekcja Pracowników Socjalnych:

Specjalista Pracy Socjalnej
Maria Chmielewska   tel. 71 364-72-21

Specjalista Pracy Socjalny
Sylwia Terek-Lach   tel. 71 364-72-21

Specjalista Pracy Socjalnej
Irena Karniej   tel. 71 364-72-22

Pracownik Socjalny
Renata Babiarz   tel. 71 364-72-22

Specjalista Pracy Socjalnej
Justyn Kwaśniewski   tel. 71 364-72-24

Specjalista Pracy Socjalnej
Dorota Dziurgot   tel. 71 364-72-24

Specjalista Pracy Socjanej
Emilia Żydek   tel. 71 364-72-24

Sekcja Usług Opiekuńczych:

Opiekunka – Monika Lewandowska

Opiekunka – Ewa Stasiak

Sekcja wspierania rodziny:

Asystent rodziny
Aneta Dyrcz tel. 71 364-72-14

Sekcja Profilaktyki i Uzależnień:

informacji udziela Katarzyna Dwornik- Piszczałka  tel. 71 3162-829

Agnieszka Cieciora tel. 71 3162-829

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Anna Załęska-Cecot   tel. 71 364-72-16

w zastępstwie Anna Prałat tel. 71 364-72-16

Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego oraz Dobry start
Joanna Balińska-Różycka   tel. 71 364-72-26

Inspektor ds. Świadczeń Wychowawczych
Anna Popiołek tel. 71 364-72-16

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Referent

Agnieszka Cieciora tel. 71 3162-829

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”
55-050 Sobótka ul. Czysta 7

Dyrektor: Grzegorz Białczak

NIP 896-00-07-330 REGON 930210654
tel. (71) 316 22 86 fax (71) 316 22 93
http://www.zgkimsobotka.pl

Stacja uzdatniania wody Świątniki: (071)316-21-81

Dział rozliczeń: (071)390-38-64

Numery alarmowe w sprawie awarii sieci
Woda: 667-94-4444
Kanalizacja: 667-95-5555

Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o.o. w Sobótce
ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka
tel. 71 32 61 335, 390 03 760
fax. 71 390 03 093
www.hadlux.pl
hadlux@data.pl

Prezes Zarządu Spółki – mgr Eugeniusz Leśniak

 

ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Sobótka
NIP: 896-12-89-402
REGON: 932284237

Dyrektor:
Michał Hajdukiewicz
71 715 16 25 (sekretariat)
dyrektor@rcks.pl

Księgowość / Kadry:
Teresa Żankowska
71 715 16 27
ksiegowosc@rcks.pl

Sekretariat:
Agnieszka Waszczuk
71 715 16 25
sekretariat@rcks.pl

Główny specjalista ds. działalności instruktorskiej i artystycznej
Tomasz Nycz
71 715 16 25
nycz@rcks.pl

Główny specjalista ds. organizacji pracy artystycznej
Tomasz Okoński
71 715 16 26
okonski@rcks.pl

Manager Kina “Ślęża” w RCKS
Joanna Gawliczek
gawliczek@rcks.pl
kino@rcks.pl

Technika sceniczna, operatorzy kina
Paweł Hajdamowicz
71 715 16 26
hajdamowicz@rcks.pl

Konrad Stachowski
71 715 16 26
stachowski@rcks.pl

Kierownik biblioteki
Ewa Dąbrowska
71 715 16 28
biblioteka@rcks.pl

Bibliotekarz
Magdalena Deląg
71 715 16 28
delag@rcks.pl

Bibliotekarz filii
Teresa Białucha
71 715 16 30
filia@rcks.pl

 

ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Aleja Św. Anny 12

55-050 Sobótka

tel/fax 71 31 62 355

e-mail: biuro@sport.sobotka.pl

www.sport.sobotka.pl

 

Dyrektor ŚOSiR:

mgr Wojciech Kacperski

dyrektor@sport.sobotka.pl

 

Główny Księgowy:

mgr Teresa Radecka

ksiegowa@sport.sobotka.pl

 

Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce
ul. św. Jakuba 18, 55-050 Sobótka

p.o Dyrektor Monika Szima-Efinowicz
Tel./fax: 0713162622
NIP: 896-10-35-185; REGON: 930096477
www.muzeum.sobotka.pl