Udostępnij

Gminy partnerskie

BERGA – umowa z niemiecką Bergą podpisana 09.12.2000 r.

Berga leży w środkowej, romantycznej części rzeki Ester we wschodniej części Turyngii. Miasto Berga liczy dziś 4.500 mieszkańców i zajmuje 4.500 ha powierzchni. Wokół Bergii istnieje dużo mniejszych i większych zakładów drobnego przemysłu i zakłady usługowe w wielu dziedzinach handlu. Berga i jej okolice to jazda konna, polowania, wędkowanie, spacery, kąpiele wodne, sport i zabawa.

Już od kilkudziesięciu lat Berga utrzymuje kontakty partnerskie z Czechami, Francją i Polską. Wyrazem tego jest wymiana młodzieży z różnych szkół, związków organizacji karnawałów, straży pożarnych, związków sportowych i klubów myśliwskich. Berga utrzymuje również kontakty ze Szwecją, Vörą w Finlandii a od 2000 r. znowu z Sobótką. Już przed 1990 r. istniały partnerskie kontakty z tą miejscowością, ale z powodu zjednoczenia Niemiec i całej infrastruktury w Europie kontakt został przerwany. W dniu     9 grudnia 2000 r.  podpisano kolejną  umowę o partnerstwie  między Bergą a Sobótką, którą uroczyście podpisali; Burmistrz Adam Broda i Klaus-Werner Jonas. Naszym dzisiejszym zadaniem jest pielęgnowanie tych kontaktów.

www.stadt-berga.de

 


logo_GauchyGAUCHY – umowa partnerska z francuską gminą Gauchy podpisana została 26 czerwca 2004 r.

Gmina Gauchy to 6000 mieszkańców, położona jest przy miejscowości St. Quentin, 130 km od Paryża. Jest to gmina rolniczo-przemysłowa lokalna przedsiębiorczość, wcześniej oparta na branżach tekstylnej, chemicznej i rolnictwie została szeroko otwarta na inne sektory. W Gauchy funkcjonuje 110 przedsiębiorstw różnych branż co daje 3000 miejsc pracy, przy liczbie ok. 2500 osób aktywnych zawodowo. Główne kierunki przedsiębiorczości to chemia, perfumeria i kosmetyka, zlokalizowane tam zakłady to między innymi takie jak Lancome, Paloma Picasso, Armanii, Coty.

www.ville-gauchy.fr


logo_Sobotka_czSOBOTKA – umowa partnerska z czeską gminą Sobotka podpisana została 21 maja 2004.

Czeska Sobotka pierwotnie była wsią targową wspominaną już w 1287 r. na miasto awansowała w 1498 i znów w 1971 r, leży na obrzeżu Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Czeski Raj” które jest najstarszym tak rozległym terytorium chronionym. Jest to bardzo malowniczy region bogaty w piaskowe skalne miasta, w lasy, łąki, wąwozy i stawy, jedyny w swoim rodzaju dzięki charakterystycznej florze i faunie, licznym romantycznym ruinom, zamkom, architekturze zrębowej, drobnym rzeźbom z kamienia, kapliczkom i krzyżom, sławny dzięki swym tradycjom szlifowania kamieni szlachetnych i produkcji biżuterii, oryginalny dzięki folklorowi, zwyczajom i legendom.

www.sobotka.cz


munsterZWIĄZEK GMIN MUNSTER – ALZACJA – list intencyjny podpisany został 18 maja 2004 r. Kontakty te prowadzone są wspólnie ze Starostwem Powiatu Wrocławskiego.

Departament Górnego Renu usytuowany jest na północnym wschodzie Francji, w bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec i Szwajcarii. Położenie przygraniczne stanowi bez wątpienia jeden z głównych atutów. Departament Górnego Renu jest obszarem silnie uprzemysłowionym. Obok przemysłu cieszącego się w departamencie długą tradycją, tj. przemysł tekstylny, samochodowy, mechanika, wydobycie soli potasowych, coraz częstszym elementem lokalnego krajobrazu stają się gałęzie przemysłu funkcjonujące w oparciu o szeroko rozumiany postęp technologiczny, tj. elektronika i biotechnologia.

Władze departamentu w pełni wykorzystują potencjał turystyczny swojego regionu. Zadanie to zostało powierzone Departamentalnej Organizacji Turystycznej, która z powodzeniem uczestniczy w promowaniu i wspieraniu lokalnej turystyki. Departament Górnego Renu stworzył korzystne warunki dla rozwoju tej branży, m in. poprzez wprowadzenie takich form finansowego wsparcia jak subwencje z przeznaczeniem na rozwój hotelarstwa, miejsc noclegowych na obszarach wiejskich, terenów kampingowych, zagospodarowanie terenów górskich (odnawianie szlaków narciarstwa biegowego, zapewnienie środków bezpieczeństwa), wykorzystanie szlaków turystyki pieszej, ścieżek leśnych, utrzymanie bacówek. Istotnym elementem promocji turystycznej regionu są również przewodniki i broszury wydawane i corocznie aktualizowane przez Departamentalną Organizacje Turystyczną.

www.cg68.fr