Udostępnij

Dla przedsiębiorców

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/