1 września 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

List Burmistrza na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,Rodzice i Uczniowie,

rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Po wakacyjnym wypoczynku wracają do szkoły uczniowie i nauczyciele, ale tegoroczny powrót jest pełen niewiadomych. Wracamy bowiem do rzeczywistości tak zmienionej, że czasem nie do poznania i trudnej do zaakceptowania. Nikt z nas bowiem nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie scenariusz najbliższych tygodni i miesięcy w szkole, w cieniu pandemii koronawirusa. Wierzę jednak, że nauczeni doświadczeniami ostatnich kilku miesięcy potrafimy przetrwać ten trudny czas, stosując wszystkie standardy bezpieczeństwa rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Szkoły czekają przygotowane do pracy, a uczniowie i rodzice na progu nowego roku stają pełni ufności, że profesjonalizm dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników oświaty zagwarantuje nie tylko wysoką jakość edukacji, wychowania i opieki, ale nade wszystko bezpieczeństwo dzieci.

W tym uroczystym dniu szczególne życzenia kieruję do uczniów, którzy stęsknili się już za bezpośrednim kontaktem z kolegami i nauczycielami, za wspólną drogą do szkoły i z zaciekawieniem oczekują na wyzwania wyjątkowego dla nich nowego roku. Życzę Wam, aby szkoła sprostała Waszym oczekiwaniom, a czas w niej spędzony był źródłem inspiracji, satysfakcjonujących doświadczeń, rozwijania zainteresowań oraz budowania przyjaznych relacji z rówieśnikami. Niech edukacja stanie się przyjemnością odkrywania tego, co nieznane, a każdy podjęty przez Was wysiłek zaprocentuje dobrymi ocenami. Wszystkim rozpoczynającym naukę w przedszkolach i klasach pierwszych życzę, aby czas edukacji był okresem pełnym radości, a zdobyta wiedza i umiejętności stały się kapitałem w kolejnych etapach nauki.

Sukces szkoły nie jest możliwy bez dobrej współpracy z rodzicami. Nowy rok szkolny niesie ze sobą szczególne wyzwania, które wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Wasza mądrość i rozwaga, systematyczna obserwacja dzieci, współdziałanie w realizacji szkolnych procedur sanitarnych pozwolą przetrwać ten niezwykle trudny okres. Życzę Państwu szkoły przyjaznej i otwartej na Wasze potrzeby i oczekiwania oraz poczucia dumy z osiągnięć dzieci.

Dyrektorom, Wychowawcom, Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych życzę sukcesów w realizacji ambitnych planów zawodowych, wytrwałości w dążeniu do celu i odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań, które towarzyszą nam na progu każdego nowego roku szkolnego. Wasz profesjonalizm i zaangażowanie są najważniejszym elementem sukcesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę zdrowia oraz bezpiecznej pracy i nauki.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka,

Mirosław Jarosz