16 lipca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

LGD ŚLĘŻANIE – INFORMACJA O NABORACH GRANTOWYCH

Stowarzyszenie Ślężanie – LGD przygotowuje się do kolejnych naborów, które odbędą się jesienią b.r.

W ostatniej dekadzie września odbędzie się nabór grantowy na działania z zakresu rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR; planowana pula środków to 300.000 zł, maksymalna wysokość grantu to ok. 20.000 zł.

W I dekadzie października zostanie przeprowadzony ostatni nabór na działania z zakresu realizacji wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR; planowana pula środków to 177.367 zł, maksymalna wysokość grantu to ok. 13.000 zł.

W listopadzie jest planowany nabór na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na kwotę powyżej 770.000 zł.

W I kwartale 2020r. odbędzie się ostatni nabór grantowy na infrastrukturę na kwotę ok. 100.000 zł; wysokość grantu max. 20.000 zł

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia w Sobótce, przy ul. Kościuszki 7/9, pod numerem telefonu 71 31-62-171 lub na stronie internetowej www.slezanie.eu.