5 lutego 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Łączy nas wspólna historia – kolejny krok na drodze budowania relacji z Novym Malinem

30 stycznia Sobótkę odwiedził wyjątkowy gość – Starosta Novego Malina Marek Stencl, który spotkał się z Burmistrzem Mirosławem Jaroszem, Kierownikiem Referatu Oświaty i Promocji – Joanną Berezecką-Zywer, Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach – Tomaszem Wyplerem oraz Dyrektorem Ślężańskiego Ośrodka Kultury – Michałem Hajdukiewiczem. Starosta przywiózł do nas bardzo dobre wieści. Novy Malin pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej na realizację mikroprojektu, w którym gmina Sobótka figuruje jako partner przedsięwzięcia. Wspólny projekt ma wpłynąć na rozwój współpracy pomiędzy Polakami i Czechami, a w szczególności między młodym pokoleniem obu narodów, pielęgnowanie wspólnej historii oraz obecnej więzi łączącej oba narody.

Mikroprojekt składa się z trzech działań. Pierwsze z nich dotyczy „Spotkania młodzieży szkolnej”, które odbędzie się w drugim kwartale 2020 r. Dzięki niemu młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach nawiąże nowe znajomości, zyska w Czechach partnerska placówkę edukacyjną i wiedzę na temat naszych sąsiadów. To wspaniała możliwość nawiązania współpracy i stworzenia cyklicznych wymian młodzieży z Nowego Malina i Świątnik.

Kolejnym działaniem jest udział naszych partnerów z Nowego Malina w jubileuszowym, X Międzynarodowym Spotkaniu Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich, które odbędzie się we wrześniu w Świątnikach. Przy organizacji tego wydarzenia zaangażowani zostaną m.in. harcerze z gminy Sobótka oraz z Novego Malina. Uczestnicy będą także mieli okazję obejrzeć wystawę fotografii upamiętniających dotychczasowe spotkania kresowe organizowane w Świątnikach.

Trzecim punktem będzie „Czesko-polski dzień sportu” w Novym Malinie, skierowany do młodzieży stron mikroprojektu, w którym przeważać będzie sportowa rywalizacja, ale również możliwość zgłębienia wiedzy na temat naszego partnerskiego miasta.

Ponadto podczas spotkania ustalono, że Starosta Marek Stencl wraz z delegacją z Novego Malina będą uczestniczyć w 13. Panas Półmaratonie Ślężańskim. Starosta zaproponował także udział strażaków z terenu gminy Sobótka w zawodach sprawnościowych w Novym Malinie, o których więcej szczegółów udzieli przy kolejnych spotkaniach.