3 marca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 r. – GMINA SOBÓTKA


W dniach 05.03.2020 r. – 06.03.2020 r., w Centrum Kultury Wrocław – Zachód przy ul. Chociebuskiej 4-6, przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymały stosowne wezwania z Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce z wyznaczonym terminem i godziną.Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:
➡️DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument ze zdjęciem

➡️1 fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3×4 cm, (bez nakrycia głowy)

➡️ Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,

➡️ Dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia, (jeżeli taka istnieje).


Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej! Dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 5, tel. 71 335 12 26, e-mail: jbuda@sobotka.pl.