11 kwietnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne dla repatriantów i członków ich rodzin

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu uprzejmie informuje, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, realizuje na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne dla repatriantów i członków ich rodzin – szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Katarzyna Stępień-Idzikowska

Sporządziła: Dominika Winkowska inspektor wojewódzki (tel. 71 340 65 89)

Karta zgłoszenia na Kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny w formie obozu.(2084676_2340777)

Karta zgłoszenia na Kurs języka polskiego w miejscu zamieszkania.(2084677_2340778)

Pismo informujące o kursach języka polskiego i adaptacyjnych dla repatriantów i członków ich rodzin.(2095756_2356107)

Informacja o kursie języka polskiego i kursie adaptacyjnym – dla repatriantów i członków ich rodzin.(2084673_2340775)

Informacja o kursie języka polskiego w miejscu zamieszkania – dla repatriantów i członków ich rodzin.(2084674_2340776)