16 lutego 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

KULT(L)OVE RZEŹBY – KONKURS WALENTYNKOWY

Okaż swoją miłość do małej ojczyzny. Pokaż, jak bardzo kochasz nasze rzeźby kultowe. Spraw, by nie czuły się samotne.

Aby zachęcić Państwa do odwiedzania ciekawych miejsc na mapie naszych terenów zapraszamy do udziału w konkursie terenowym.

 [1]

ZADANIA:

1. Wybrać rzeźbę.

2. Stworzyć dla niej niecodzienną, do wykorzystania tylko na czas sesji: dekorację, konstrukcję przestrzenną, detal, atrybut, strój, tło, uwydatniające np. piękno, symbolikę okazu.

3. Pójść w teren.

4. Użyć dekoracji i zrobić dobre zdjęcie.

5. Posprzątać.

6. Przesłać zgłoszenie na adres: biblioteka@soksir.sobotka.pl z dopiskiem KULT(L)OVE RZEŹBY – zgłoszenie” wraz z w/w zdjęciem

7. Napawać się widokami Masywu Ślęży i kamiennych figur.

REGULAMIN:

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Sobótka bez ograniczeń wiekowych.

W skład powołanego jury wejdą lokalni artyści.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze trzy, które będą zawierały prawidłowo wykonane zadania i będą najciekawsze.

Nagrodami będą trzy jednakowe zestawy zawierające 2 elementy: karnet na książkę, karnet na pizzę.

Jako że ideą archiwum społecznego jest udział mieszkańców w tworzeniu jego zasobów i promocja historii, osoby wskazane jako zwycięzcy będą dodatkowo proszone o udostępnienie ze swoich zasobów wybranego materiału archiwalnego (fotografii, dokumentu, druku ulotnego etc.) lub zbioru materiałów dotyczących miasta/gminy Sobótka bądź związanych z historią swej rodziny (np. tematyka kresowa).

Odpowiedzi przyjmujemy do 4 III do godz. 23.59. Należy je przesyłać na adres e-mail: biblioteka@soksir.sobotka.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „KULT(L)OVE RZEŹBY – zgłoszenie” lub poprzez Skrzynkę poczty historycznej, przy ul. Rynek 1 (budynek UMiG). Zgłoszenia złożone po terminie, anonimowe, zawierające treści nieodpowiednie oraz nie opatrzone prawidłowym opisem tematu nie będą rozpatrywane.

Zawiadomienie zwycięzców konkursu nastąpi 5 III 2018. Osoby te zostaną poinformowane o sposobie realizacji nagród. W/w materiały archiwalne prosimy przedłożyć przy odbiorze nagrody. Zostaną one zdigitalizowane i zwrócone ofiarodawcy w umówionym z pracownikami biblioteki terminie.

Po odbiór nagrody należy zgłosić się osobiście – al. św. Anny 12, Sobótka (stadion). W przypadku, gdy zwycięzcą będzie osoba małoletnia, wymagana będzie obecność opiekuna prawnego.

Organizator zastrzega prawo modyfikowania zestawu nagród.

Organizator zastrzega prawo modyfikowania Regulaminu bez podania przyczyny.

UWAGA: należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z obiektami. Po przeprowadzeniu działania należy oczyścić obiekt i teren wokół z ewentualnych pozostałości. Za wszelkie działania
skutkujące uszkodzeniem obiektu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Zapraszamy do obserwowania strony CATL w Sobótce oraz dzielenia się zasobami swoich archiwów rodzinnych. Życzymy udanej zabawy.