10 sierpnia 2019
UMiG Sobótka
Udostępnij

KRUS zapobiega upadkom w gospodarstwach rolnych

Od wielu lat najliczniejszą grupę wypadkową wśród rolników stanowią upadki osób.

Rolnicy ulegają im najczęściej na podwórzach gospodarstw rolnych, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin lub schodów, a także w trakcie przemieszczenia się w pomieszczeniach gospodarczych. Do wypadków tych dochodzi najczęściej wskutek:

 • złego stanu nawierzchni podwórzy,
 • braku wydzielonych ciągów komunikacyjnych,
 • nie uprzątania i zastawiania zbędnymi przedmiotami przejść
  i ciągów komunikacyjnych,
 • użytkowania drabin będących w złym stanie technicznym, zbyt krótkich, nieposiadających zabezpieczeń przed osunięciem i przewróceniem,
 • złego stanu technicznego schodów oraz braku poręczy.

Liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku upadków z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych. Wśród najczęstszych przyczyn ich występowania obserwujemy głównie:

 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, tj. przodem do wyjścia, po stopniach kabiny lub drabinkach, bez przytrzymywania się rękoma,
 • niestosowanie prawidłowo skonstruowanych i sprawnych drabin, podestów, wózków.

Upadkami osób w rolnictwie skutkowało również niestosowanie odpowiednich podestów roboczych, zabezpieczeń na rusztowaniach, a także używanie do pracy nieodpowiedniego, wyeksploatowanego i zabrudzonego obuwia.

KRUS apeluje i zaleca:

 • wyrównać i utwardzić nawierzchnię podwórzy,
 • nie zastawiać schodów, ciągów komunikacyjnych i wejść do pomieszczeń,
 • w okresie zimowym, zadbać o odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub popiołem przejść i ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie,
 • nie montować progów i stopni w otworach drzwiowych,
 • używać obuwia na podeszwie protektorowanej, ściśle przylegającego do stopy,
 • przy schodzeniu i wchodzeniu na przyczepy i maszyny rolnicze korzystać
  z odpowiedniej drabiny,
 • nie korzystać z drabin niesprawnych, posiadających wyłamane lub pęknięte szczeble oraz uszkodzone podłużnice,
 • wchodzić i schodzić tylko przodem do drabiny i maszyny rolniczej,
 • otwory zrzutowe lub ścienne zabezpieczyć barierkami na wysokości 1,1m oraz listwami zaporowymi o wysokości 15cm.

ROLNIKU PAMIĘTAJ!

Eliminacja zagrożeń oraz bieżąca poprawa warunków pracy i stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych nie wymaga wysokich nakładów finansowych.

Szczegółowych informacji i porad będzie można zasięgnąć na stoisku informacyjnym KRUS podczas Festynu „Dookoła Natury”, który odbędzie się w Sulistrowicach 10.08.2019. od godziny 16:00.

Ponadto Rolnicy, którzy odwiedzą stoisko informacyjne będą mogli wziąć udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym i tym samym wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS, tj.:

 • wózek transportowy (magazynowy),
 • skrzynia do przechowywania materiałów sypkich oraz szufelka do posypywania piaskiem ciągów komunikacyjnych.

Specjalista Sybilla Gancarek

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji

i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS we Wrocławiu