21 stycznia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, które są dostępne na stronie https://stoppowodzi.pl/konsultacje-spoleczne/

 

Jednym z elementów udziału społeczeństwa w aktualizacji PZRP jest możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów. Jest to możliwe poprzez formularz dostępny pod adresem: https://stoppowodzi.pl/konsultacje/

 

Uwagi i wnioski do projektów aktualizacji PZRP można składać do 22 czerwca 2021 r.:

  1. wysyłając na adres e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl.

2.pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

  1. pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej III piętro, pok. 308 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.