16 grudnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

KONKURS ŚWIĄTECZNY Biblioteki i Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej

Aby wpisać się w świąteczną tradycję uprzyjemniania chwil podarkami, zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie wiedzy.

Celem jego, oprócz promocji publikacji regionalnych, czytelnictwa i historii, jest zachęcenie Państwa do dzielenia się zasobami archiwów domowych z Cyfrowym Archiwum.

ZADANIE KONKURSOWE:

Proszę rozpoznać obiekt, którego fragment widoczny jest na wykadrowanym zdjęciu.
W odpowiedzi należy podać jego funkcję i lokalizację.

Wskazówka: obiekt znajduje się na terenie Sobótki

Zdjęcie konkursowe

Zdjęcie można powiększyć, klikając w obraz.

ZASADY:

Nagrodą jest najnowsza książka regionalna o Sobótce, pt.: „Ślęża. Oświecenie, romantyzm, biedermeier” autorstwa prof. Wojciecha Kunickiego.

Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosowana zostanie jedna.

Jako że ideą archiwum społecznego jest udział mieszkańców w tworzeniu jego zasobów, osoba wylosowana jako zwycięzca jest dodatkowo proszona o udostępnienie ze swoich zasobów wybranego materiału archiwalnego (fotografii, dokumentu, druku ulotnego etc.) lub zbioru materiałów dotyczących miasta/gminy Sobótka bądź związanych z historią swej rodziny (np. tematyka kresowa).

Odpowiedzi przyjmujemy do 22 XII do godz. 18.00.
Należy je przesyłać JEDYNIE na adres e-mail: biblioteka@soksir.sobotka.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „BIBLIOTECZNY KONKURS ŚWIĄTECZNY 2016″.
Odpowiedzi złożone po terminie oraz nie opatrzone prawidłowym opisem tematu nie będą rozpatrywane.

Wyniki zostaną podane 23 XII ok. godz. 15.00 na Facebooku CATL w Sobótce oraz na stronie www.soksir.sobotka.pl i FB ŚOKSiR

Wspomniany materiał archiwalny prosimy przedłożyć w bibliotece przy odbiorze nagrody.
Zostanie on zdigitalizowany i zwrócony ofiarodawcy w umówionym z pracownikami biblioteki terminie.

Nagroda będzie czekać na odbiór przez zwycięzcę w siedzibie Biblioteki do 13 I 2017 wg grafiku pracy biblioteki
http://soksir.sobotka.pl/biblioteka/kontakt/

Po odbiór nagrody należy zgłosić się osobiście – ul. F. Chopina 25, I p.
W przypadku, gdy zwycięzcą będzie osoba małoletnia, wymagana będzie obecność opiekuna prawnego.

Zapraszamy do obserwowania strony CATL w Sobótce oraz dzielenia się zasobami swoich archiwów rodzinnych.
Życzymy udanej zabawy.

https://www.facebook.com/CyfroweArchiwumSobotki/