29 sierpnia 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Miasto i Gmina Sobótka ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 23.09.2019 roku, do godziny 15:00 na adres e-mail: urzad@sobotka.pl

Szczegółowe informacje w załączniku.