19 lutego 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Nabory na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu

Szanowni Państwo,
w związku z realizowanymi od 1 stycznia 2018 r. nowymi zadaniami ustawowymi związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców, tj. wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu prowadzi nabór pracowników na wolne miejsca pracy związane z wykonywaniem ww. zadań. Z uwagi na znikome jak dotychczas zainteresowanie ww. naborami ze strony potencjalnych kandydatów, zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniach o prowadzonych naborach (w tym: wykształcenie wyższe magisterskie – prawo, administracja, preferowane doświadczenie w wydawaniu decyzji administracyjnych lub bezpośredniej obsłudze klienta) do zapoznania się z treścią prowadzonych naborów i do składania aplikacji.

Aktualnie i w przyszłości prowadzone nabory na wolne stanowiska pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. W sprawie aktualnych ofert pracy można nawiązać kontakt z kierownikiem Działu Pośrednictwa i Poradnictwa p. Iwoną Mamczak oraz kierownikiem Referatu Pośrednictwa Zewnętrznego p. Beatą Tymciów w siedzibie PUP Wrocław, budynek A, pokoje 210, 201. Ewentualny kontakt telefoniczny za pośrednictwem sekretariatu, tel. 71-7701741.