26 marca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

KOMUNIKAT KRUS DLA ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wstrzymała organizację działań prewencyjnych o charakterze grupowym, z bezpośrednim udziałem rolników oraz członków ich rodzin, na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników.
Jednocześnie KRUS zachęca do:
1️⃣ poszerzenia wiedzy z zakresu zagrożeń występujących podczas pracy w gospodarstwie rolnym;

2️⃣ poszerzenia wiedzy z zakresu sposobów eliminacji tych zagrożeń, poprzez korzystanie z materiałów popularyzatorskich znajdujących się na stronie internetowej oraz Facebooku KRUS;

3️⃣ zapoznania się z kampaniami prewencyjnymi KRUS w 2020 r.;

4️⃣ wykonania w gospodarstwach rolnych list kontrolnych, dzięki którym można zidentyfikować zagrożenia wypadkowe.

Więcej informacji pod adresem https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/