8 czerwca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PSZOKU W SOBÓTCE

Szanowni Państwo,

od 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie otwarty:

🔹od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00;
🔹w soboty w godz. 10:00-15:00.

📌Przypominamy, iż mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi🗑, wnoszonej na rzecz gminy, mogą bezpłatnie oddać na PSZOK odpady powstające z gospodarstw domowych:

a)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,

b) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,

c) odpady budowlane i rozbiórkowe – nie więcej niż 500 kg raz na pół roku,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,

e) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej – 4 szt. raz na pół roku,

f) przeterminowane leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek– w każdej ilości,

h) tekstylia, w tym odzież – w każdej ilości,

i) bioodpady – w każdej ilości,

j) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,

k) papier i tektura – w każdej ilości,

l) metal – w każdej ilości,

m) tworzywa sztuczne – w każdej ilości,

n) szkło – w każdej ilości,

o) opakowania wielomateriałowe  – w każdej ilości.

Pojemnik Na Śmieci, Śmieci, Wiadro Z Farbą, Zielony