26 marca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

KOMUNIKAT DLA OSÓB OBJĘTYCH OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ PO PRZEKROCZENIU GRANICY – ŚWIADCZENIA CHOROBOWE

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.:
* pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),

* zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),

* osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej