17 maja 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Komisja Budżetowo – Gospodarcza i Rolnictwa

W poniedziałek 17.05.2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.: 

 

1. Opiniowanie sprawozdania Burmistrza MiG z wykonania budżetu za rok 2020.

2. Sprawy bieżące.