13 marca 2019
UMiG Sobótka
Udostępnij

Komisariat Policji w Sobótce ostrzega przed oszustwami metodą „na wnuczka, policjanta, pracownika opieki społecznej, pracownika NFZ, pracownika banku”

Komisariat Policji w Sobótce apeluje o zachowanie wzmożonej ostrożności, w związku ze zwiększoną liczbą zdarzeń związanych z próbą wyłudzenia pieniędzy, tzw.; „metodą na wnuczka, policjanta, pracownika opieki społecznej, pracownika NFZ, pracownika banku”. Szczególną czujność powinny zachować osoby, które otrzymują telefoniczne prośby w celu udzielenia pożyczki pieniędzy, pomocy finansowej. Powyższe metody charakteryzują się tym, że przestępca podający się za krewnego, policjanta, pracownika NFZ, banku nawiązuje kontakt telefoniczny z ofiarą i pozyskuje jej zaufanie. Następnie, pod pozorem niepowtarzalnej okazji lub nagłego nieszczęścia, zwraca się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. Zazwyczaj oszust podsyła „zaufana osobę” po odbiór pieniędzy lub prosi o przesłanie potrzebnej mu kwoty na wskazane konto bankowe.

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji należy;

1. Zachować ostrożność w kontakcie z nieznajomym.

2. Nigdy pochopnie nie przekazywać pieniędzy osobom, które podają się za krewnych lub wymienionych wyżej pracowników.

3. Zawsze potwierdzić „prośbę o pomoc finansową”, kontaktując się bezpośrednio z osobami najbliższymi.

4. O zaistnieniu w/w sytuacji niezwłocznie zawiadomić Komisariat Policji w Sobótce, tel.: 71 792 11 74 lub kontaktować się ze służbami pod numerami 112 lub 997.