17 października 2019
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Kolejne odnowione miejsce w Sobótce!

Nowe urządzenie fitness (“żarna henrykowskie”), pierwsza w mieście skrzynka bookcrossingowa, wymienione siedziska k. rzeźby Mnicha, dedykowana ławka z cytatem, tablica kredowa – to wszystko na cele publiczne w ramach projektu upamiętniającego 70-lecie odnalezienia Księgi henrykowskiej na terenie Sobótki w 1948 roku.
W niedzielę, przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie punktu połączone z akcją pn. “Skryptorium Mnicha” – plenerowymi warsztatami kaligrafii i wymianą książek zorganizowanymi przez ŚOK.

Inicjator i grantobiorca projektu łączącego promocję lokalnej ciekawostki historycznej z praktycznym zastosowaniem urządzeń: Michał Hajdukiewicz – mieszkaniec Sobótki, który w ramach konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Ślężanie LGD w 2018 r. otrzymał grant na ten cel.
Partnerzy projektu: Muzeum Ślężańskie, Ślężański Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka, EM Concept – tłumaczenia – Magdalena Smolińska.
Partnerzy dodatkowi: 10. Ślężańska Drużyna Harcerek Szlak
Grantobiorca składa podziękowania dla p. Jakuba Zawady, p. Jolanty Czaplińskiej, p. Marty Pawłowskiej, p. Elżbiety Pasławskiej, p. Katarzyny Mieli, pracownikom ŚOK/RCKS, dr. Krzysztofowi Kunertowi, p. Filipowi Cecotowi, pracownikom UMiG, firmie Safona Wrocław i p. Robertowi Perfikowskiemu za użyczenie dostępu do zasilania energią elektryczną, dla stolarni pp. Czyrnków, drukarni Antex, zakładu HADLUX.

Od tej jesieni, przy głównym szlaku – zarówno mieszkańcy jak i turyści – mogą swobodnie odpoczywać koło jednej z naszych rzeźb kultowych, zrelaksować się “mieląc” na symbolicznych żarnach (urządzenie fitness), nawiązujących nowocześnie do historii utrwalonej w Księdze henrykowskiej w cytacie – pierwszym zapisanym polskim zdaniu z XIII w.: “Daj, ać ja pobruszę, a ty pocziwaj“. Mogą także wymieniać książki poprzez skrzynkę oraz poznawać historię okolicy. Księga henrykowska została odnaleziona w mieście jako jeden z ukrytych w czasie wojny skarbów.

Kwota grantu wraz z wkładem własnym: 10 892,41 zł

Aby bardziej podkreślić tę okoliczność Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich na dwa wydarzenia towarzyszące: spotkanie z Joanną Lamparską (23 X, godz. 18.00, RCKS) oraz z prof. Wojciechem Mrozowiczem (24 X, godz. 18.00, RCKS), którzy opowiedzą o różnych kontekstach historii samej księgi i innych skarbów Dolnego Śląska.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „Żarna henrykowskie” – stworzenie historyczno-rekreacyjnego punktu wypoczynku w 70. rocznicę odnalezienia Księgi henrykowskiej w Sobótce”.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.