10 grudnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Kolejne dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sobótka

W dniu 9 listopada 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz oraz Skarbnik Magdalena Sączawa – Szwedowska w obecności Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce – druhny Joanny Budy – podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

Gmina Sobótka pozyskała środki finansowe o łącznej wysokości  188 100,00 zł przy udziale własnym 1900,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W/w środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sobótka poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia. 
Ochotnicze Straże Pożarne w Sobótce, Sobótce Zachodniej, Księginicach Małych oraz Rogowie Sobóckim zostaną doposażone między innymi w:

  • drabinę ratowniczą,
  • radiotelefony nasobne,                                                                             
  • zestawy podpór,
  • zestawy poduszek wysokociśnieniowych,
  • zestawy do wyważania drzwi i cięcia pedałów,
  • aparaty ochrony układu oddechowego,
  • przenośne zestawy oświetleniowe.

 

                                              

dotaacje