19 lutego 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”

Trwa realizacja projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji
Wrocławskiej (ZIT WROF)”.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W siedmiu gminach partnerskich, w tym gminie Sobótka, trwa wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Wg aktualnych danych, udostępnionych przez lidera projektu, do stycznia b.r. w gminie Sobótka zlikwidowano 32 źródła niskiej emisji.

Mieszkańcy zamontowali:

4 instalacje grzewcze na gaz ziemny (sieciowy),
4 instalacje na gaz propan-butan,

20 pomp ciepła,

1 pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną,

1 instalację elektryczną służącą do ogrzewania zasilaną instalacją fotowoltaiczną 

2 kotły spalające pelet.

Stowarzyszenie podpisało 26 umów z właścicielami nieruchomości i wypłaciło dotychczas naszym mieszkańcom

310 595,03 zł.

 

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z RPO WD 2014-2020, poddziałanie 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF”, schemat E „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty grantowe”.