19 czerwca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Kiedy ruszy Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej? [HARMONOGRAM]

Zakończyły się bezpośrednie prace remontowe w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. Chopina 25. Już dziś obiekt wygląda imponująco. Ale to nie koniec prac związanych z przekazaniem budynku.

Pod względem formalnym budynek czeka teraz na serię pozwoleń na użytkowanie. Jest to proces czasochłonny, tym bardziej że obiekt ma pełnić wiele funkcji jednocześnie. Według szacunków urzędników UMiG odbiory potrwają przez okres wakacyjny. Ponadto jak zawsze przy wielkich inwestycjach zdarzają się drobne usterki , które firma remontowa usuwa na bieżąco.

 Przed nami przenosiny ŚOKSiR-u – mówi jego dyrektor Wiesław Drozdowski – Przy ul. Chopina 25 mieścić się będzie większość jego administracji. Kompletujemy wyposażenie biur, holu, korytarzy. Dużym wyzwaniem jest przeniesienie całego księgozbioru biblioteki do nowej siedziby. 

Od kilku miesięcy obiekt wyposażany jest w sprzęt audiowizualny i sceniczny. Ponieważ postawiono na najlepsze znane na rynku rozwiązania np. związane z kinem, trwają obecnie intensywne szkolenia pracowników, którzy będą go obsługiwać [pisaliśmy o tym TUTAJ i TUTAJ]. Szykowany jest również wygodny dla Mieszkańców system biletowy, a następnie również rezerwacji online.

Równolegle trwają prace na zewnątrz Centrum. Docelowo ma tu powstać parking dla użytkowników i elementy małej architektury.

Zdając sobie sprawę z zainteresowania Mieszkańców zależy nam, aby jeszcze w wakacje  zorganizować Dzień Otwarty w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej, samo sam oficjalne otwarcie planowane jest we wrześniu br.

O konkretnych terminach i kolejnych etapach prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Harmonogram otwarcia RCKS:

Czerwiec: odbiory techniczne, wyposażanie RCKS, szkolenia pracowników;

Lipiec-sierpień: jw., przenosiny ŚOKSiR, przenosiny księgozbioru biblioteki;

Lipiec-sierpień: jw., Dzień Otwarty dla Mieszkańców;

Lipiec-sierpień-wrzesień: jw., prace na zewnątrz budynku;

Wrzesień: jw., oficjalne otwarcie RCKS.

 

Prace dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.