22 marca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Jarmark Wielkanocny już w sobotę 24 marca!

– Stoiska Jarmarku będą rozmieszczone na Rynku, zaczynamy o godz. 9.00  – mówi Wiesław Drozdowski, dyrektor Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Skąd się wziął pomysł na Jarmark Wielkanocny w Sobótce?

Tradycja organizowania, zarówno „Jarmarku Wielkanocnego” i „Jarmarku Bożonarodzeniowego”, jako przedsięwzięcia adresowanego, przede wszystkim do naszych gminnych jednostek oświatowo-wychowawczych, sięga, według mojej wiedzy, początków lat 90-ych ubiegłego stulecia. To była jedna z pierwszych imprez, po wejściu w życie ustawy o samorządzie gminnym w 1990 r. Praktycznie, nieprzerwanie trwa do dzisiaj.  Ideą Jarmarków pozostaje prezentacja i sprzedaż wyrobów, związanych ze Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, wykonanych, głównie, przez uczniów placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Sobótka. To z kolei, realizuje również cel edukacyjny, przybliżając tradycje świąteczne i targowe Sobótki. Zaproszenie do udziału w imprezie adresujemy do wszystkich, ale pierwszeństwo mają tutaj nasze placówki oświatowo-wychowawcze, którym zapewniamy stoiska.

Jarmarki nawiązują do długiej lokalnej tradycji…

Nie zapominajmy, że Sobótka zawsze słynęła z targów. Już w najstarszych zapisach możemy wyczytać, że „(…) Sobótka przekształca się z czasem w osadę targową z wymianą towarów w soboty. Przypuszczalnie jednym z podstawowych towarów, jakimi tu handlowano były słynne ślężańskie żarna. Pierwsza wzmianka o osadzie targowej “forum sub monte” lub “forum in Sabath” to zapis pochodzący z bulli papieża Eugeniusza III z 19 października 1148.” Dziś staramy się ten zwyczaj symbolicznie podtrzymać.

Kto weźmie udział w tegorocznym Jarmarku?

W tegorocznej edycji Jarmarku, swój udział zapowiedziały: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa w Świątnikach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Stowarzyszenie „Druga Runda” z Wrocławia. W tym roku „Jarmark Wielkanocny” odbędzie się w miejscu startu „11. Panas Półmaratonu Ślężańskiego”, w którym przewiduje się 5 tys. zawodników. Więc chętnych do zakupów z pewnością nie zabraknie.

Jarmark cieszy się dużym zainteresowaniem?

Impreza cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, przede wszystkim, ze względu na udział dzieci z naszych placówek oświatowych. Wystawione na stoiskach produkty „znikają” szybko, bywa, że praktycznie po kilku godzinach półki są puste.

Na Jarmarku można spotkać wyroby nawiązujące do regionu Sobótki?

Elementy ślężańskie, jak rzeźby kultowe (szczególnie „miś” i „mnich”), herb Sobótki, postacie z legend ślężanskich, bardzo często pojawiają się, np. na wykonywanych ręcznie kartkach świątecznych, pisankach, stroikach. Bywają też niespodzianki. Dlatego tym bardziej zachęcam do przybycia w sobotę 24. marca na Rynek. Startujemy już o godz. 9.00, a całość potrwa do godz. 11.30.

Dziękuję za rozmowę.