20 czerwca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Jaki był kończący się rok szkolny? [TERMINY]

Rok szkolny 2017/2018 podsumowuje Jacek Ostrowski, kierownik Wydziału Oświaty UMiG Sobótka:

W naszej gminie rok szkolny obfitował w zmiany związane z budowaniem nowej jakości szkół. Wśród nich chciałbym wymienić kilka obszarów.

Na początku chcę  wspomnieć o zmianach organizacyjnych szkół i przedszkoli. Wynikały one ze zmiany w prawie oświatowym, które w roku 2017 uległo całkowitej przekształceniu, stworzyły zupełnie nową rzeczywistość prawną. Wiązało się to m.in. z potrzebami inwestycyjnymi i doposażaniem placówek oświatowych w pomieszczenia i pomoce naukowe dla nowopowstających klas. 1 września 2018 r. pojawią się klasy VIII, co również wiązać się będzie z kolejnymi inwestycjami. Kończący się rok był pierwszym rokiem zdobywania wiedzy i umiejętności uczniów w oparciu o nowe podręczniki, nową podstawę programową w nowej strukturze szkolnej. Uważam, że nasi uczniowie poradzili sobie z tymi wyzwaniami wzorowo.

W miarę naszych możliwości gmina stara się wspomagać rozwój zawodowy nauczycieli. Chciałbym podzielić się z Państwem informacją, że już w poniedziałek siedmiu nauczycieli przystąpi do egzaminu na wyższy stopień zawodowy, nauczyciela mianowanego. To duży sukces osobisty nauczycieli i powód do dumy dla całego grona pedagogicznego gminy. Ponadto w ciągu roku prowadziliśmy szkolenia międzygminne organizowane we współpracy z firmą szkoleniową Anna Szywała, część nauczycieli podjęła studia podyplomowe uzupełniające ich kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkół; obywały się również szkolenia pracowników niepedagogicznych zwiększających ich umiejętności zawodowe,

Chciałbym także wspomnieć  dodatkowych zajęciach sportowo – edukacyjnych dla naszych dzieci i młodzieży w ramach programów unijnych, dla których Gmina Sobótka zapewniła własny wkład finansowy. Zorganizowaliśmy ponadto dodatkowe dowozy i odwozy ułatwiając dostęp dzieci ze szkół wiejskich do wydarzeń sportowych i kulturalnych w dużych ośrodkach miejskich.

Na koniec chcę podziękować nauczycielom, dyrektorom, pracownikom administracyjnym, Wszystkim tym, którzy przez cały rok szkolny ciężko pracowali dla podniesienia poziomu edukacji dzieci i młodzieży w naszej Gminie. Dzięki Państwa pracy nasze dzieci mogą rozwijać się i pomnażać swoje talenty. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.

Jacek Ostrowski

Zakończenie roku szkolnego w placówkach gminnych w Sobótce: 

  Placówka Termin
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 22.06.2018, godzina 9.00

 kl 0 – III

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 22.06.2018, godzina 9.45

kl IV –  VII i oddziały gimnazjalne

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 22.06.2018, godzina 8.00
4. Szkoła Podstawowa – Rogów 22.06.2018, godzina 9.00
5. Szkoła Podstawowa – Świątniki 22.06.2018, godzina 7.45
6. Przedszkole 19.06.2018,  godzina 15.00
7. Ręków 22.06.2018, godzina 9.00